Vodopády Jesníků a okolí

 

Šindelné vodopády

Hučivá Desná přibírá severně od hory Šindelné bezejmenný poměrně vodnatý přítok. Ten má dvě hlavní zdrojnice. Jedna pramení jižně od Červené hory a druhá severozápadně od Šindelné. Na obou zdrojnicích i na potoce, který vzniká jejich spojením, je řada kaskád. Ale pouze u východní zdrojnice, pramenící pod Šindelnou, lze mluvit o skutečných vodopádech. Název Šindelné vodopády je spojen s nejbližší horou a lze tak pojmenovat i zmiňovaný potok.

Východní zdrojnice teče kolem přístřešku Šindelná hora a už 100 metrů pod ním vytváří první kaskády na vrstvách ruly, které jsou orientované kolmo proti toku. Nejvyšší stupeň se nachází na kótě 950 m n.m. Je vysoký 3 metry, jeho horní hrana je pozvolná, ale strmost postupně narůstá.
  • Výška: 3 metry
  • Průtok: 15 l/s
  • Mohutnost: 45 m*l/s
  • Nadmořská výška: 950 m n. m.
  • Geologický podklad: dvojslídná rula
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha na mapy.cz
  • GPS: 50°7'58.732"N, 17°7'57.912"E


Za vodopádem následuje úsek dlouhý zhruba 100 metrů až k soutoku se severní zdrojnicí, kde potok teče po holé skále a vytváří řadu skluzavek, kaskád a menších vodopádůSeverní zdrojnice je přibližně stejně vodnatá jako ta východní, ale teče rovnoběžně s vrstvami podložní ruly. Vznikla na ní také celá řada kaskád, ale žádný výraznější vodopád. Kaskády jsou relativně strmé a jejich výška někdy přesahuje i 2 metry.Po spojení obou zdrojnic vzniká potok, který lze nazvat Šindelný. Ten pokračuje zhruba západním směrem. Jsou na něm opět zajímavé kaskády kombinované s balvany a kmeny stromů