Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopády Klepáčského potoka

Klepáčský potok pramení na severozápadním svahu Keprníku a teče souběžně s potokem pod chatou Moricka jen půl kilometru od něj. Geologické podmínky jsou na obou potocích podobné, a tak nepřekvapí, že vytvářejí podobné vodopády na tvrdých vrstvách dvouslídné ruly, orientovaných kolmo na jejich tok. První, nejvýšš položený vodopád je zhruba na kótě 1200 m.n.m. Jedná se o kaskádový vodopád, na kterém lze vyčlenit dva hlavní stupně o velikostech 2 a 3 metry.
 • Výška: 5 metrů
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 50 m*l/s
 • Nadmořská výška: 1130 m n. m.
 • Geologický podklad: Dvojslídná rula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na seznamu.cz
 • GPS: 50°10'36.361"N, 17°6'24.733"E


Po přibližně 50 metrech, zhruba na kótě 1160 m.n.m., se v korytě objevuje velmi široký skalní práh, na kterém se voda rozprostírá po celé jeho šíři a potok vytváří dvě výrazná ramena. Protože je zde Klapáčský potok ještě málo vodnatý, takto široký vodpád vynikne pouze při vyšších stavech vody. Celková výška vodopádu je přibližně 8 metrů.
 • Výška: 8 metrů
 • Průtok: 15 l/s
 • Mohutnost: 120 m*l/s
 • Nadmořská výška: 1165 m n. m.
 • Geologický podklad: Dvojslídná rula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na seznamu.cz
 • GPS: 50°10'37.820"N, 17°6'22.840"E


Zřejmě nejatraktivnější vodopád je o 70 metrů níže, na kótě přibližně 1130 m.n.m. Na rozdíl od všech ostatních má tento velmi výraznou horní hranu, dokonce s přepadem, avšak postupně se jeho sklon snižuje až přechází v mírný skluz. Vodopád má také dostatek vody téměř po celý rok
 • Výška: 3.5 metru
 • Průtok: 20 l/s
 • Mohutnost: 70 m*l/s
 • Nadmořská výška: 1130 m n. m.
 • Geologický podklad: Dvojslídná rula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na seznamu.cz
 • GPS: 50°10'39.425"N, 17°6'20.227"E

Po 150 metrech, na kótě 1100 m.n.m., jsou dvě poměrně strmé skluzavky (na obrázku je pouze spodní). Pak už Klepáčský potok příbírá pravý přítok Ve Stržích a jeho průtok se zvětšuje.


Za pozornost stojí ještě nevysoký vodopád, který se nachází přesně na soutoku Klepáčského potoka s menším přítokem od chaty Moricka Jeho výška je pouze 1,6 metru. Levostranný přítok je vidět v pravé části obrázku.


Klepáčský potok dále pokračuje prudkým klesáním s řadou kaskád a menších skoků. Pozoruhodná je souvislá skalní plotna, dlouhá téměř 100 metrů, která je pěkně vidět na leteckých snímcích K vodopádm nevede cesta a musí se jít těžkým terénem. Všechny fotografie jsou od Františka Švécara.