Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopády pod Tureckými svahy

Nedaleko od vodopádu na Borovém potoce, na jeho pravostranném přítoku, se nachází velmi vysoká soustava vodopádů. Její pata je 200 metrů od Borového vodopádu. Výška celé soustavy není jednoznačná, záleží na volbě horní hrany. Může se tedy pohybovat od 35 do 70 metrů. Horní části soustavy jsou od sebe výrazněji odděleny a mají menší sklon, a proto je lepší považovat za jeden vodopád pouze spodní soustavu vysokou 35 metrů.
  • Výška: 35 metrů
  • Průtok: 15 l/s
  • Mohutnost: 525 m*l/s
  • Nadmořská výška: 865-900 m n. m.
  • Geologický podklad: rula
  • Přesná poloha na na mapách.cz
  • GPS: 50°5'10.356"N, 17°9'34.057"E


U paty vodopádu potok přibírá zleva sezónní tok, který vytváří 15metrový, sezónní vodopád.