Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopády Bystrého potoka

Bystrý potok je jedním z pravostranných přítoků Keprnického potoka. Do Keprnického potoka ústí pod Bysternickou chatou. Na potoce je řada kaskád a vodopádů. Nejlépe se k nim dá dostat z cesty, která vede z Bysterského rozcestníku k chatě Keprník. Cesta přechází Bystrý potok na kótě 1035 m.n.m. Nad cestou jsou vidět protipovodňové hráze, skrz jejichž otvory protéká Bystrý potok. Nad protipovodňovými hrázemi jsou z cesty vidět kaskádovité vodopády.


Prohlídka vodopádů pod cestou má smysl pouze pokud je ve vodopádech nad silnicí dostatek vody. První vodopád se nachází pár desítek metrů pod cestou (ale není z ní vidět). Je vysoký 5 metrů. Spodní, svislá část je vysoká 3 metry. Na obrázcích je vidět, jak vodopád vypadá při běžném stavu vody a po silných deštích.


Pod tímto vodopádem je skluzavkovitá plotna dlouhá několik desítek metrů. Ta je zakončena soustavou několika výraznějších stupňů, pod kterými je několikametrová plotna zakončená metrovým stupněm. Celé zakončení je vysoké přibližně 6-7 metrů, ale má nízký sklon. Na obrázcích je opět vidět rozdíl mezi soustavou kaskád po silných deštích a za běžného stavu.Autor obrázků: René Chlebek

  • Výška: 5 a 6,5 metrů
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 50 a 65 m*l/s
  • Nadmořská výška: 1020, 1000 m n. m.
  • Geologický podklad: ortorula
  • Genetický typ strukturně tektonický
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°10'43.56"N, 17°7'53.15"E