Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopády Ztraceného potoka

Ztracený potok pramení na západním svahu Pecného a ve Vernířovicích se vlévá do Merty. Na svém horním toku vytváří několik pozoruhodných vodopádů.

První vodopád je přibližně 100 metrů pod silnicí cyklotrasy 6255, ve výšce zhruba 900 m n.m. Vodopád má dva přibližně stejně vysoké stupně. Celkově je vysoký 3,5 metru.
 • Výška: 3,5 metru
 • Průtok: 20 l/s
 • Mohutnost: 70 m*l/s
 • Nadmořská výška: 880 m n. m.
 • Geologický podklad: metagranit
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapy.cz
 • GPS: 50°1'15.418"N, 17°9'44.735"E


Za tímto vodopádem následuje soustava kaskád a pak Ztracený potok po několika metrech přibírá zleva přítok, na kterém je zajímavá kaskáda vysoká 2,5 metru.


Zhruba 40 metrů pod přítokem je nejvyšší a nejzajímavější vodopád na Ztraceném potoce. Vodopád zřejmě vznikl pádem balvanu do koryta potoka. Balvan vytlačil tok vody na skalní stěnu a vytvořil tak pravý vodopád, který v horních 1,5 metrech přepadává přes zaklíněný balvan, zatímco ve spodních 2,5 meterech přepadává přes skalní stěnu.
 • Výška: 4 metry
 • Průtok: 30 l/s
 • Mohutnost: 120 m*l/s
 • Nadmořská výška: 860 m n. m.
 • Geologický podklad: metagranit
 • Genetický typ: nepravě-pravý
 • Přesná poloha na mapy.cz
 • GPS: 50°1'13.830"N, 17°9'42.128"E


Poslední stupeň na Ztraceném potoce je až na 690 m n.m. v místě, kde se tok potoka otáčí na sever a přibírá zleva drobný přítok. Je to třístupňová kaskáda, kde jednotlivé stupně na sebe plynule navazují a každý má nižší sklon než předchozí. Celková výška je 2 metry na 5 metrech délky.