Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopád Česnekového dolu

Česnekový potok pramená na severozápadním svahu Pradědu. Teče zpočátku severozápadním směrem, ale svůj tok postupně otáčí na jih, takže do Desné se vlévá od severu těsně nad přehradou Dlouhé stráně. Geologický podklad prakticky celého toku tvoří fylonitizovaná rula, která díky své tvrdosti kompaktnosti a zachované vrstevnatosti vytváří slušné podmínky pro vznik vodopádů.

První výraznější stupně se na Česnekovém potoce objevují ve výšce pod 1200 metrů nad mořem. Nejvyšší kaskáda má více než 2 metry a nachází se přibližně na kótě 1265 m.n.m, pravděpobně na tektonickém zlomu.
 • Výška:2 metry
 • Průtok: 80 l/s
 • Mohutnost: 160 m*l/s
 • Sklon: 30°
 • Nadmořská výška: 1165 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'40.277"N, 17°12'33.017"E


Zhruba 100 metrů pod touto kaskádou přibírá Česnekový potok zprava svůj největší přítok, který pramení západně od Maléh Děda u Švýcárny. Na něm je, zhruba 150 metrů nad soutokem, nejvyšší vodopád Česnekového dolu vysoký přibližně 4 metry. Vodopád se nachází pravděpodobně na stejném tektonickém zlomu jako předchozí kaskáda.
 • Výška:4 metry
 • Průtok: 30 l/s
 • Mohutnost: 120 m*l/s
 • Sklon: 70°
 • Nadmořská výška: 1165 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'48.23"N, 17°12'30.88"E


Soutok tohoto pravého přítoku od Švýcárny s Česnekovým potokem je ozdoben krásnou kaskádou na obou dvou tocích. Kaskáda na Česnekovém potoce je téměř dva metry vysoká a nad sebou má další podobně vysoký stupeň. Pod společným vývařištěm je ještě zhruba metrový stupeň, která má na levé straně pěkný převis.
 • Výška:2 a 2 metry
 • Průtok: 100 l/s
 • Mohutnost: 400 m*l/s
 • Sklon: 30°
 • Nadmořská výška: 1135 m n. m.
 • Geologický podklad: rula
 • Genetický typ: tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'41.014"N, 17°12'23.584"E


Zhruba po 100 metrech je soustava tří skuzavek, o celkové výšce přibližně 2,5 metru.
 • Výška:2,5 metry
 • Průtok: 140 l/s
 • Mohutnost: 350 m*l/s
 • Sklon: 15-20°
 • Nadmořská výška: 1125 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'39.639"N, 17°12'18.215"E


Další zajímavá soustava několika kaskád je v místech, kde Česnekový potok klesne pod nadmořskou výšku 1100 metrů. Nejvyšší jsou poslední dva stupně, které dohromady přasahují výšku 3 metry. Bohužel jsou v současné době zavaleny kmeny a kamenním.
 • Výška:2 a 2 metry
 • Průtok: 150 l/s
 • Mohutnost: 300 a 300 m*l/s
 • Sklon: 20-25°
 • Nadmořská výška: 1080 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'32.80"N, 17°12'6.78"E


Posledním místem, kde Česnekový potok přakonává výraznější skalní stupně je až na kótě 1000 m.n.m. Tam se nejprve objevuje kaskádovitý vodopád vysoký 2 metry, následovaný dvojitou esovitou skuzavkou o délce nejméně 10 metrů.
 • Výška:2 metry
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 340 m*l/s
 • Sklon: 40°
 • Nadmořská výška: 1000 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'15.532"N, 17°11'51.704"E


Za skluzavkou už pak následuje zřejmě nejkrásnější vodopád na Česnekovém potoce, vysoký 2.5 metru. Na obrázku je vidět esovitá skluzavka nad ním i s dvoumetrovým vodopádem nad skluzavkou.
 • Výška:2,5 metru
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 425 m*l/s
 • Sklon: 90°
 • Nadmořská výška: 995 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°5'32.80"N, 17°12'6.78"E


Malý vodopád se nachází ještě o něco níže, zhruba na kótě 930 metrů, tedy půl kilometru nad přemostěním Česnekového potoka lesní cestou. Snadná dostupnost tohoto vodopádu, vysokého pouze 1,3 metru je zřejmě příčinou toho, že je tento vodopád často uváděn jako ukázka vodopádu na Česnekovém potoce. Na první pohled je navíc docela podobný "nejkráznějšímu vodopdádu", který je o metr vyšší a nachází se o půl kilometru výše v nepřístupnějším terénu.


Všechny vodopády na hlavním toku jsou přístupné, z lesní cesty, která vede po pravém břehu. Přítokem, který pramení u Švícárny vede hranice národní přírodní rezervace Praděd a tak je dobré je pozorovat pouze z pravého břehu. Kaskáda nad soutokem s tímto přítokem se už nachází uvnitř národní přírodní rezervace a je tedy nepřístupná.