Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopády pod Morickou

Zhruba kilometr západně od vrcholu Keprníku je chata Moricka. Severně od ní teče drobný potůček, ke kterému vede od chaty horizontální cesta. Zhruba o 300 metrů níže vede ještě druhá horizontála od Jelení boudy.

Právě pod místem, kde k potoku přichází pěšina od Jelení boudy, což je zhruba 1120 metrú nad mořem, se objevuje první vodopád. Jeho celková výška je přes 5 metrů, ale jedná se spíše vodopádové kaskády, se nejvyššími stupni do 2 metrů.


Následujících 200 metrů teče potok prakticky po souvislé skalní plotně, téměř kolmo na jednotlivé vrstvy dvouslídné ruly. Vytváří tak několik desítek až stovek metrů dlouhou skluzavku se sklonem přibližně 30°. Místy přerušovanou různě vysokými kaskádami a menšími vodopády do dvou metrů výšky.


80 metrů před soutoku s Klepáčským potokem skalní plotnu zakončují poslední a nejvýraznější skoky. Jsou zde dva stupně, horní je vysoký 3 metry, ale je z velké části zavalen kameny a kládami. Spodní stupeň (na obrázku) je vysoký 3,5 metru.
  • Výška: 3 a 3.5 metry
  • Průtok: 20 l/s
  • Mohutnost: 60 a 70 m*l/s
  • Nadmořská výška: 1015 m n. m.
  • Geologický podklad: Dvojslídná rula
  • Genetický typ tektonický
  • Přesná poloha na seznamu.cz
  • GPS: 50°10'40.258"N, 17°5'56.280"E