Vodopády Jesníků a okolí

 

Vodopády Studeného potoka

Sto metrů pod Vysokým vodopádem přibírá Studený potok zprava přítok, kolem kterého vede modrá turistická trasa. Přibližně 200 m nad soutokem se Studeným potokem je na tomto přítoku vodopád vysoký 3,5 metru, který ovšem z turistické cesty není vidět.

 • Výška: 3,5 metrů
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 35 m*l/s
 • Nadmořská výška: 1030 m n. m.
 • Geologický podklad: fylonitizovaná rula
 • Genetický typ: strukturně tektonický
 • Přesná poloha na seznamu.cz
 • GPS: 50°6'45.460"N, 17°12'27.288"E

Zhruba 300 m pod Vysokým vodopádem jsou dva vodopády v malé skalní soutěsce. První vodopád je vysoký 4 metry.


Druhý vodopád je vysoký 2,5 metru. Na rozdíl od prvního je dobře vidět z modré turistické trasy.


Po zhruba 200 metrech je skluzavkovitý vodopád vysoký 3.5 metru.

 • Výška: 4, 2.5 a 3.5 metry
 • Průtok: 20, 20 a 25 l/s
 • Mohutnost: 80, 50 a 88 m*l/s
 • Nadmořská výška: 975, 970 a 930 m n. m.
 • Geologický podklad: biotitická rula
 • Genetický typ: strukturně tektonický
 • Přesná poloha na seznamu.cz
 • GPS: 50°6'49.61"N, 17°12'15.23"E

Pod tímto vodopádem přibírá Studený potok zleva bezejmenný přítok, na kterém je několik vodopádů. Nejvýše položený vodopád najdeme téměř na úrovni Vysokého vodopádu, více než 300 metrů nad soutokem se Studeným potokem. Vodopád je vysoký 4,5 metru a má sklon přibližně 50°, má dvě ramena rozdělená kamenem.


Další vodopády jsou až o 150 metrů níže. První je nepravý vodopád vysoký 1,5 metru.


Po 20 metrech se objevuje o něco větší, dvoumetrový vodopád, který je také nepravý.


Pod ním je nejyšší vodopád na tomto potoce. Je vysoký 4 metry, sklon má přibližně 65°.


Další vodopád je až po 80 metrech, je vysoký 2,5 m a sklon má přibližně 45°.


Poslední stupeň je pravý vodopád nebo spíš skluzavka vysoká 3,5 metru při sklonu přibližně 35°. Ta je částečně vidět z modré turistické trasy.


Všechny vodopády kromě prvního a poslední skluzavky jsou nepravé a větší povodeň je snadno může změnit.

Na Studeném potoce je ještě jeden stupeň, který lze označit za vodopád. Je 700 metrů pod soutokem s levostranným přítokem, asi 300 metrů pod turistickým přístřeškem s informační tabulí. Je vysoký přibližně 6 metrů.


 • Výška: 6 metrů
 • Průtok: 40 l/s
 • Mohutnost: 240 m*l/s
 • Nadmořská výška: 800 m n. m.
 • Geologický podklad: biotitická rula,
 • Genetický typ: strukturně tektonický
 • Přesná poloha na seznamu.cz