Vodopády Jesníků a okolí

 

Javorové vodopády

Javorový potok je posledním levým přítokem Studeného potoka, do kterého se vlévá 150 metrů pod Bukovám potokem. Javorový potok pramení na severním svahu Výrovky v 1100 metrech nad mořem a pod Kamenným kostelem začíná prudce klesat do hluboké skalnaté rokle tvořené z fylonitu. První vodopádové stupně, které jsou tvořeny částečně kamennou suťí začínají v místech, kde Javorový potok začíná prudce klesat.


Další je dvoumetrový vodopád, který je z čelního pohledu ozdoben zarostlým vyčnívajícím balvanem.


Přibližně na kótě 890 metrů se nachází hlavní a nejkrásnější vodopád Javorového potoka. Je vysoký přibližně 5 metrů a široký 7 metrů. Hlavní proud má však šířku jen 2 až 3 metry. Působnost vodopádu zvyšují břidličnaté vrstvy fylonitu, respekive voda, které přes ně kaskádovitě přepadává. Mírná ukloněnost vrstev stáčí u paty vodopádu celý proud vody doleva. Je to jeden z nejkrásnějších vodopádů v Jeseníkách.


Zhruba 60 metrů pod tímto vodopádem je další pozoruhodný vodopád. Ten je vysoký 4,5 metru.


Kousek pod ním je vodopád vysoký 1,5 metru.


Dlaší vodopád je částečně tvořen kamennou suťí. Je vyoský 3 metry.


Necelé 2 metry má další vodopád s mírným sklonem.


Za ním je skluzavka dlouhá 4 metry.


Předposlední vodopád je vysoký pouze 1,5 metru a je částečně tvořen kamennou sutí. Zaujme tím, jak se padající voda tříští v půlce své dráhy na vyčnívajícím kameni.


Poslední vodopád na Javorovém potoce není také příliš vysoký, ale je opět zajímavý svou morfologií. Jedná se o jemně schodovitou kaskádu, od které se odlomila pravá spodní část, na níž vznikly 3 menší vodopády.
z
Autor obrázků: František Švécar

  • Výška: 2.5, 2, 5, 4.5, 1.5, 3, 2, 2. 1.5 a 2 metry
  • Průtok: 45 l/s
  • Mohutnost: 110, 90, 225, 200, 65, 135, 90, 90, 65, a 90 m*l/s
  • Nadmořská výška: 925 až 770 m n. m.
  • Geologický podklad: mylonit
  • Genetický typ strukturně-tektonické
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°7'40.47"N, 17°11'20.53"E