Vodopády Jesníků a okolí

 

Keprnické vodopády

Na hlavní zdrojnici Keprnického potoka je několik vodopádů a celá řada kaskád, které jsou relativně dobře přístupné buď z rozcestníku "Bystrý potok", nebo ze serpentýny modré turistické trasy na kótě 1165 m.n.m. Nejvyšší a hlavní vodopád se nachází na kótě 1115 m.n.m., dá se k němu dostat po cestě ze zmiňované serpertýny. Vodopád je vysoký přibližně 8 metrů, je několikaproudý a hlavní rameno bohužel teče v pravé puklině, která není příliš dobře vidět z čelního pohledu.

  • Výška: 8 metrů
  • Průtok: 15 l/s
  • Mohutnost: 120 m*l/s
  • Nadmořská výška: 1115 m n. m.
  • Geologický podklad: biotická rula
  • Genetický typ strukturně tektonický
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°10'46.06"N, 17°7'11.49"E

Od tohoto vodopádu prakticky až k rozcestníku teče Keprnický potok po skále a vytváří řadu skluzavek na plotnách, kaskád a menších vodopádů. Jelikož v tomto divokém údolí dochází často k sesunům půdy a koryto je poměrně široké, jsou vodopády a kaskády tohoto melého potoka dobře vidět i z leteckých snímků. Velmi výrazná je soustava tří kaskádovitých vodopádů, a kaskády, o celkov0 výšce přibližně 5 metrů. Ta se nachází 100 metrů pod hlavním vodopádem (letecký snímek).


Nedaleko pod ní je soustava dvou kaskádovitých vodopádů, vysoká celkem přibližně 3 metry (letecký snímek).


Následuje protipovodňová hráz, pod kterou je soustava 2 až 3 kaskádovitých stupňů, z nichž poslední, nejvýraznější je širokorpoudý dvouramenný vodopád vysoký více než 1 metr (letecký snímek).


Pod tímto vodopádem je něokolik menších kaskád, které postupně přechází ve skluzavku dlouhou více než 30 metrů (letecký snímek).


Skluzavka je zakončena stupněm, který má dvě ramema. Pravé rameno vytváří dvoumetrový vodpád, levé rameno přibližně stejně vysokou kaskádu.


O pár metrů dále je ještě poslední vodopád vysoký 2 metry.


Pak už se objevuje křižovatka a rozcestník "Bystrý potok", z něj se dá snadno dostat na nedaleký Bystrý potok, kde jsou taky zajímavé vodopády.