Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Vodopády Boreckého potoka

Pod obcí Borek u Kozojed je menší potok, který je posledním přítokem do Střely před tím, než po 600 metrech skončí v Berounce. Potokem se prohnalo několik přívalových povodní, které měly výrazný vliv na tvar koryta. Poslední největší povodeň 28.5.2016 vyhladila koryto na holou skálu a odnesla i stromy staré několik desítek let. Po této povodni zanikly některé nepravé kaskády a vodopády, ovšem nové se zase objevyly.

Borecký potok teče jihozápadním směrem, od Kozojed. Před tím, než se stočí doleva a změní směr na jihovýchodní, začně narůstat jeho strmost a objevují se první kaskády a vodopády.Poté, co potok změní směr na jihovýchod, jeho strmost ještě naroste a objevují se větší vodopády. Nejzajímavější je soustava 3 skoků o celkové výšce 2,5 metru.O několik desítek metrů níže je nejvyšší vodopád na Boreckém potoce, který je vysoký 3 metry. Jedná se o dvoustupňový kaskádovitý vodopád a objevil se až po povodni na konci května 2016. Dříve bylo toto místo vyplněné sutí a sedimenty.Pod tímto novým vodopádem byl dříve suť, která vytlačovala potok na skálu, kde se vytvářel nejvyšší vodopád celého Borského potoka. Ten po povodni v roce 2016 zanikl.Následující vodopád byl při povodni 2016 zvýšen o zaklíněný balvan, navíc jeho vývařiště bylo sníženo odnosem štěrkopísku, a tak dnes jeho výška přesahuje 2 metry.


Pod tímto vodopádem jsou ještě menší kaskády a pak už se objevuje cesta s červenou turistickou značkou.

  • Výška: 2.5, 3 a 2 metry
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 25, 30 a 20 m*l/s
  • Celkový sklon: 20°, 40° a 60°
  • Tok: Borecký potok
  • Nadmořská výška: 285 m n. m.
  • Geologický podklad: Fylit
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°55'1.61"N, 13°31'19.90"E