Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Bujesilské kaskády

Pod obcí Bujesily je poměrně divoká soutěska, kterou teče Bujesilský potok. Vytváří zde řadu kaskád a menších vodopádů. Všechny kaskády a vodopády jsou strukturního původu a vznikly na slepencích, drobě a břidlicích. Celé údolí Bujesilského potoka je příliš mladé na to, aby se tyto strukturní nerovnosti erozí vyrovnaly. Vzniklo totiž během posledních 4 miliónů let spolu s kaňonem horní Berounky.

První kaskády začínají už zhruba 300 metrů pod vesnicí Bujesily.Zhruba o 100 metrů dále je první vodopádek, vysoký pouze 1 metr.


Za 50 metrů následuje hlavní 2 metry vysoký vodopád.


  • Výška: 2 metry
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 20 m*l/s
  • Celkový sklon: 45°
  • Tok: Bujesilský potok
  • Nadmořská výška: 280 m n. m.
  • Geologický podklad: starohorní droba až břidlice
  • Genetický typ: sekundární strukturní
  • Poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°55'11.79"N, 13°34'35.18"E

Dále jsou jen menší kaskády a peřeje. Potom potok přibírá zleva menší přítok, na něm je 200 metrů nad soutokem malý, ani ne metrový vodopádek.