Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

vodopády u Radnického potoka

Radnický potok se u Nového Mlýna zanořuje do hlubokého údolí, které je tvořeno převážně tvrdými břidličnatými prachovci. Hned před Novým mlýnem, kousek za mostem silnice je umělý vodopád přímo na Radnickém potoce.


Vodopád nedosahuje výšky ani 2 metrů, ale protéká jím uctihodných 200 litrů za sekundu. Vodopád vznikl zřejmě při stavbě Nového mlýna odklonem koryta Radnického potoka.

700 metrů dále po proudu přibírá Radnický potok zleva potůček, na kterém je v horní části 2 metry vysoký schodovitý vodopád, který nemá moc vody a je zarostlý mechy a trávou.


Pak potůček přijímá zleva ještě menší přítok a po několika metrech je další vodopád, tentokrát mnohem atraktivnější, vysoký 2,2 metru.


Téměř kilometr a půl dále po proudu Radnického potoka přitéká zprava potok na něm je řada kaskád a menších vodopádů. Začneme-li shora, 400 metrů nad ústím je první zajímavá kaskáda až vodopádek, vysoký přes 1 metr.


O 100 metrů dále je kaskádovitý vodopád vysoký 2 metry, s průměrným sklonem 60°, který má pod sebou rozlehlé vývařiště.


200 metrů dále po proudu je další dvoumetrový vodopád, tentokrát dvouramenný skluzavkovitý. Má opět sklon přibližně 60°.


Po několika metrech je poslední kaskáda s výškou kolem jednoho metru.


Pak už potok ústí do Radnického potoka. Všechny vodopády jsou strukturního typu na břidličnatých brobách a prachovcích. Průměrný roční průtok je přibližně 5 litrů za sekundu.