Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Štichovické vodopády

Severně od obce Štichovice teče drobný potůček, který se na své krátké cestě do Střely velmi rychle ztrácí v hluboké rokli. Paralelně s roklí, po její pravé (jižní) straně, vede červená turistická trasa. V rokli vznikla pozoruhodná vodopádová soustava, díky břidličnaté odlučnosti zdejších tvrdých fylitů. První vodopádek je nízký (pod 2 metry) a má také málo vody.


Dá se k němu dojít od červené turistické trasy, ještě v místech, kde rokle není příliš hluboká. Pár desítek metrů pod ním je další vodopád. Je o něco vyšší (3 metry celkem, 2 metry svislá část) a má také větší množství vody.


Po několika tůňkách a kaskádách se potok místy ztrácí v kamenné suti. Nyní je lepší se vrátit na červenou trasu a k dalšímu vodopádu, který je o 150 metrů níže, sestoupit až z místa, kde červená cesta na poli zatáčí doprava. Tam se dá trochu náročnějším terénem sejít znovu do rokle. Třetí vodopád je nejvyšší. Je složen z několik stupňů o celkové výšce 7,5 metru.


Za ním následuje několik drobných kaskád, skluzavek a menších stupňů a pak čtvrtý vodopád. K němu je nejlepší dojít od Střely. To znamená vylézt zpět z rokle, sejít po její hraně až skoro k řece a vrátit se do ní. Odměnou bude krásný čtvrtý, opět několikastupňový vodopád za skalní průrvou. Celkově má výšku 6 metrů.


Potok dále pokračuje skalní průrvou až k poslednímu vodopádu vysokému 3 metry (2 metry svislé).


Pod posledním vodopádem je výrazná suťová kumulace, která končí až u řeky Střely. Byla tu vytvořena začátkem prvního desetiletí, když se korytem a vodopády prohnala blesková povodeň. Ta také výrazně zformovala koryto a vodopády.

  • Výška:1.8, 3, 7.5 a 6 metrů
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 9, 15, 37.5 a 30 m*l/s
  • Nadmořská výška: 370-420 m n. m.
  • Geologický podklad: fylit
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°59'5.9"N, 13°18'34.8"E