Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Stradonické vodopády


Autor obrázků: Václav Zmrzlík

Stradonické vodopády jsou na bezejmenném potoce kousek za vesnicí Stradonice. Po cestě podél Berounky po červené turistické trase ze Stradonic do Nižboru se vydejte hned za Stradonicemi do drobné rokle, která je obestavěna chatami. V rokli je řada kaskád a několik vodopádů. Tato divokost toku je způsobena zpevněnou karbonskou krou, která zasahuje do kaňonu potoka. Tato kra obsahuje také černé uhlí, které se zde dříve těžilo, nepřekvapí tedy, že potok je napájen ze zavalené štoly bývalého dolu na černé uhlí. Je otázkou, zda by bez tohoto umělého zdroje potok vůbec existoval. V každém případě má potok uměle zvýšený průtok.

  • Výška: 2,5 metru
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 12,5 m*l/s
  • Celkový sklon: 55°
  • Tok: bezejmenný pravostraný přítok Berounky
  • Nadmořská výška: 270 m n. m.
  • Geologický podklad: břidlice, droba a prachovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°59'11.432"N, 14°1'47.429"E