Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Vodopády Na Čůráčkách

Vodopády Na Čůráčkách leží na Podmokelském potoce 200 metrů před jeho ústím do Berounky. Vodopády vznikly na tvrdých starohorních vyvřelinách, které odolávaly erozi Podmokelského potoka během čtvrtohor, když řeka Berounka vytvářela svoje hluboké údolí.

První vodopád se nachází přibližně na kótě 300 metrů, necelý kilometr po proudu od místa nálezu Podmokelského pokladu. Vodopád je vysoký přibližne 5,5 metru. Horní část tvoří několik kaskád, spodní třímetrová je téměř svislá.


Druhý vodopád Na Čůráčkách je přibližně 50 metrů pod prvním vodopádem. Je celkově vysoký přibližně 6 metrů. Horní stupeň má výšku 4 metry, spodní stupeň je spíše kaskádovitý a je vysoký necelé 2 metry.


Po dalších přižně 50 metrech se nachází třetí vodopád. Jedná se spíš o soustavu kaskád, o celkové výšce 4 metry, složenou z celkem 3 přibližně stejně vysokých stupňů.


Přístup k vodopádům je relativně dobrý, nejlepší je od řeky Berounky proti proudu Podmokelského potoka. Nejproblematičtější je překonání prostředního vodopádu. Vodopády mají dostatečné množství vody po celý rok.

  • Výška: 5.5, 6 a 4 m
  • Průtok: 20 l/s
  • Mohutnost: 110, 120 a 80 m*l/s
  • Celkový sklon: 45°, 30° a 20°
  • Tok: Podmokelský potok
  • Nadmořská výška: 275-300 m n. m.
  • Geologický podklad: starohorní bazalt
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°57'31.26"N, 13°42'2.57"E