Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Lužnické kaskády

Potok Lužnice pod Sedleckem protéká na geologickém rozhraní mezi zpevněným starohorními sedimenty (nalevo) a starohorními vulkanity (napravo). Na jednotlivých vrstvách sedimentů se vytváří řada kaskáda a menších vodopádků. První série kaskád je pár desítek metrů za místem, kde potok mezi Střapolí a Sedleckem vstupuje do lesa. Na deseti metrech tu potok překonává 4 metry ve 3 stupních, poslední stupeň je nejvyšší (1,5 metru) a nejstrmější (45°):


Po 300 metrech Lužický potok přibírá zleva drobný potůček. Ten protéká severovýchodní částí Sedlecka v hluboce zaříznuté skalnaté rokli. V této rokli je necelých 200 metrů nad soutokem 2 metry vysoký vodopádek:


30 metrů pod tímto přítokem do potoka vstupují tvrdé metamorfované fylity. Zhruba na 15 metrech délky tu potok překonává 5 metrů výšky. V horní části jsou dva více než metrové skoky těsně za sebou:


Následuje zhruba 10 metrů rovný úsek, potom potok překonává další skalní stupeň, vodopádem vysokým přibližně 1,5 metru:


Potok v této části vytvořil dost široké koryto a kvůli různým ucpávkám z naplavených kamenů a stromů se proto vodopády často mění a přesouvají.

Po 80 metrech je opět soustava dvou skoků, oba mají více než metr výšky:


Potok pak prudce zahýbá doleva, protéká skalní průrvou a zklidňuje se. Celá divoká rokle je obestavěna chatami a z nich k potoku vede řada cestiček. Lužnice má relativně stabilní průtok 15 litrů za sekundu.