Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Vodopád Za MůstkemNa drobném přítoku Střely, zhruba kilometr severně od Rabštejna, je čtyřmetrový vodopád. Cesta k vodopádu od červené a zelené turistické značky je poměrně snadná, nenechte se odradit tím, že v potoce není voda, ta totiž ve spodní části toku mizí v podloží.

Vznik vodopádu je podmíněn deskovitou odlučností fylitů, které tvoří podklad potoka. Kromě tohoto vodopádu je na potoce řada kaskád a menších vodopádků, na kterých jsou jednotlivé vrstvy fylitu velmi dobře patrné. Na hlavním vodopádu skalní podloží příliš vidět není, protože je porostlé mechem. Mech také vstřebává většinu vody, vzniká tím zajímavý jev, kdy voda při běžném stavu teče pouze v horní části, pak jakoby mizí, aby se objevila v mnoha pramíncích v šířce více než dvou metrů ve spodních 30 centimetrech vodopádu. Pod vodopádem je rozsáhlé vývařiště.

U vodopádu je umístěna keška .

  • Výška: 4 metry
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 20 m*l/s
  • Celkový sklon: 90°
  • Tok: bezejmenný přítok Střely
  • Nadmořská výška: 450 m n. m.
  • Geologický podklad: Fylit
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°2'57.963"N, 13°16'45.282"E