Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

vodopády Radubice

Potok Radubice pramení severně od Hlohovic a po 5 kilometrech ústí do Berounky pod Hřešihlavy. Na svém spodním toku tvoří hranici národní přírodní rezervace Chlumská stráň. Zde také vytváří strmé údolí hluboké přes 50 metrů. Na kótě přibližně 300 metrů nad mořem přibírá Radubice zleva drobný potok, na kterém je řada vodopádů. První a nejvyšší vodopád je 200 metrů od ústí do Radubice. Je vysoký 3,5 metru.Zhruba 50 metrů před ústím potůček zahýbá vpravo pak krátce vlevo a dvoumetrovým kaskádovitým vodopádem končí na skále.Potok teče asi 20 metrů po skále. Skála je zakončena třímetrovým kaskádovitým vodopádem.Pod tímto vodopádem následuje řada menších kaskád až k vodopádu vysokému 2,5 metru, který je pár metrů od ústí do Radubice. Tento vodopád je zajímavý svým dvojitým převisem.Vodopády na tomto malém přítoku mají velmi málo vody a má smysl je navštívit pouze po silných deštích nebo po tání vody. Přístup k nim je však poměrně náročný.

 • Výška: 3.5, 3, a 2,5 m
 • Průtok: pod 5 l/s
 • Mohutnost: pod 17, 10 a 12 m*l/s
 • Nadmořská výška: 310-340 770 m n. m.
 • Geologický podklad: Prachovcebřidlice
 • Genetický typ strukturní a spodní visuté
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°55'19.71"N, 13°37'54.46"E

Čtvrt kilometru pod tímto přítokem je na potoce Radubice nejvyšší kaskáda, její sklon je však příliš malý na to, aby mohla být označena za vodopád. Fotografie je pořízena při nadprůměrném průtoku vody.

 • Výška: 1,4 m
 • Průtok: 40 l/s
 • Mohutnost: 56 m*l/s
 • Sklon: 30°
 • Nadmořská výška: 295 m n. m.
 • Geologický podklad: PrachovceBřidlice
 • Genetický typ Břidlicefylit
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°55'25.999"N, 13°37'57.769"E

Další výrazná a pěkná kaskáda, která má ještě nižší sklon, je už nadohled od chatiček u spodního toku Radubice.Mezi chatičkami přibírá Radubice zleva poslední přítok - Hřešihlavský potůček. Na něm je, 100 metrů před soutokem s Radubicí, dvoustupňový vodopád. Jednotlivé stupně mají výšky 1 a 1,3 metru, oba mají sklon přibližně 45°.