Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Karáskův vodopád

Karáskův vodopád se nachází v Karáskově rokli pod obcí Hřebečníky v přírodním památce Skryjsko-týřovické kambrium. Hlavní část vodopádu je vysoká 2 metry, pod ní voda teče po skále soutěskou ještě měkolik metrů poměrně nízkým spádem, ale zvětšuje celkový dojem z pohledu na vodopád. Přístup je velmi dobrý, protože kolem potoka vede modrá turistická trasa, z které je vodopád vidět.
  • Výška: 2 metry
  • Průtok: 15 l/s
  • Tok: Karáskův potok
  • Nadmořská výška: 315 n. m.
  • Geologický podklad: starohorní bazalt
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°58'34.652"N, 13°46'15.646"E