Vodopády v povodí Berounky a Střely

 


Skřivaňské vodopády

Jihovýchodně od obce Skřivaň teče potok, který se hned na konci obce noří do skalnaté rokle. První kaskády jsou hned za obcí a dá se k nim docela dobře dojít z cesty, která vede podél potoka.


Další vodopády už jsou v hluboké rokli, do které se kvůli strmým srázům nedá z cesty přijít. Pokud je chcete navštívit musíte jít korytem potoka.
 • Výška: 2 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 20 m*l/s
 • Geologický podklad: břidlice
 • Genetický typ: strukturní
 • GPS: 50°1'11.417"N, 13°46'7.444"E
 • Odkaz na: mapy.cz
Poslední a nejvyšší vodopád se nachází až ve spodní části rokle. Zhruba 150 metrů nad soutokem potoka s Tyterským potokem. Pokud jste již neabsolvovali cestu celým korytem, je lepší a jednduší přijít k tomuto vodopádu odspodu proti proudu. Je to kratší, jednodušší a bezpečnější cesta.
 • Výška: 3 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 30 m*l/s
 • Geologický podklad: bazalt
 • Genetický typ: strukturní
 • GPS: 50°1'7.074"N, 13°46'15.632"E
 • Odkaz na: mapy.cz

Sezónní vodopád na drobném přítoku uprostřed rokle