Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Krašovské vodopády

U hradu Krašov se nachází přírodní park Hřešihlavsko tímto parkem protéká Krašovský potok (některé mapy udádějí Brodeslavský potok), který překonává tvrdé vrstvy starohorních prachovců a vytváří zde nádhernou soutěsku plnou kaskád a vodopádů. Vstup do soutěsky je bohužel z důvodu ochrany přírody zakázán.

První vodopádek vysoký 1 metr se nachází přibližně v místě, kde se Krašovský potok nejvíce přibližuje k turistické cestě, která vede do hradu.


Pod ním je menší vývařiště a potok se dostává do skalnatého úseku, zleva ze skály přibírá nepatrný přítok (spíš pramínek), na kterém maximálně několikrát do roka vznikne více než 10 metrů vysoký periodický vodopád. Pod tímto přítokem je 1,5 metru vysoká kaskáda.


Následuje opět velmi nízký (pouze 1,3 metru) vodopád, který má však obrovské vývařiště (10 metrů délky a 6 šířky).


Po několika desítkách metrů je 2,5 metru vysoký Křivolaký vodopád. Horních 1,5 metru padá voda se klonem 45°, pak teče po metrové skalní plotně (vrstvě prachovce) a za ní dále klesne o 1 metr ve dvou kaskádách.


Pod vodopádem je osm metrů dlouhé vývařiště a následuje 1,2 metru vysoký vodopád.


Po dvaceti metrech peřejnatého toku se objevuje další skalní práh vysoký 2,2 metru, který voda překonává rovně pouze při povodních (proto se pod ním vytvořilo velké vývařiště). Při běžném stavu si našla cestu na levé straně mezi skalním bloky a tak není z čelního pohledu dobře vidět. Nelze ani mluvit o vodopádu ale spíš o kaskádě.


Přibližně po 30 metrech se objevuje hlavní Krašovský vodopád, který je téměř svislý, vysoký 2,7 metru.


Pod vodopádem přibírá potok zleva velmi drobný přítok, na které maximálně několikrát do roka (při tání sněhu a po silných deštích) vzniká 8 metrů vysoký, dvoustupňový (2,5 a 5) periodický vodopád.

Krašovský potok se pod hlavním vodopádem zklidňuje. Až po 150 metrech se objevuje soustava dvou kaskád, obě jsou vysoké 2 metry, horní polovina je u obou pozvolná, spodní je svislejší.


Potok pod kaskádami zatáčí doprava a přibližuje se k ústí. Posledním vodopádem je dvoumetrový stupeň, který je naopak v horní části svislejší než ve spodní. Ten už je vidět z turistické cesty kolem Berounky (pokud zrovna není zavalen kládami nebo kameny).

  • Výška: 2,7 metry
  • Průtok: 20 l/s
  • Mohutnost: 54 m*l/s
  • Celkový sklon: 80°
  • Tok: Krašovský potok
  • Nadmořská výška: 295 m n. m.
  • Geologický podklad: starohorní břidlice, droba a prachovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní a tektonické
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°57'02.96"N; 13°35'07.80"E