Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Odlezelské vodopády

Vodopády na Mladotickém potoce vznikly spolu s jezerem v roce 1872 po extremních deštích, když se sesunul západní svah Protvorovského kopce a zahradil údolí potoka. Často uváděná příčina sesuvu - stavba železnice měla na vznik sesuvu zřejmě minimální vliv. Rozhodující roli zřejmě sehrála dlouhodobá intenzivní těžební činnosti na Protvorovském kopci. Ta umožnila pronikání vody do podložních jílovcových hornin a tím vytvořila předpoklad pro vznik sesuvu. (Více o sesuvu a vzniku Odlezelského jezera se lze dočíst v práci Bohumíra Janského.) Dva výrazné vodopády, které se nachází na Mladotickém potoce díky tomuto sesuvu, jsou ve své podstatě velmi odlišné.

Horní vodopád je nepravý, vznikl na balvenech ze závalové suti. Přístup k němu je celkem snadný z lesní cesty podél potoka.
 • Výška:1,7 m
 • Průtok: 100 l/s
 • Mohutnost: 170 m*l/s
 • Genetický typ: umělý, nepravý
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°0'46.549"N, 13°22'18.321"E


Druhý vodopád se nachází o několik desítek metrů níže a na rozdíl od horního je to vodopád pravý - vznikl na slepencovém skalním podloží. Do něj se zařízl Mladotický potok vytlačený závalem.
 • Výška:1,9 m
 • Průtok: 100 l/s
 • Mohutnost: 190 m*l/s
 • Genetický typ: umělý, strukturní
 • Geologický podklad: karbonské pískovce a slepence
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°0'45.173"N, 13°22'16.598"E


Video dolního vodopádu