Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Vodopády u Koryt

Pod vesnicí Koryta je menší potok, který teče do Střely. Je náročné se k potoku dostat, protéká totiž divokou skalní soutěskou, kde je řada spadlých stromů a dochází zde i k sesuvům půdy. Vynaložená námaha však za to stojí. Nevyšší vodopád má výšku téměř 4 metry:


Nachází se těsně pod místem, kde potok přibírá drobný až sezónní přítok. Tento přítok přitéká ze skalní soutěsky, která je v délce několika desítek metrů široká jen 1 až 2 metry a vysoká 5 a místy více než 10 metrů. Na konci soutěsky, směrem od hlavního potoka, je pětimetrový vodopád ve sklaním kuloáru.


Dále pod hlavním vodopádem je menší vodopád až kaskáda, vysoký necelé 2 metry.


Následuje vodopád, který vznikl zřejmě tím, že potok byl vytlačen na skálu sesuvem skalní sutě na pravém břehu. Vodopád je vysoký 3 metry.


Pod skálou, z jejíž stěny proběhl sesuv, je soustava tří skluzavek, z nichž první je se blíží vodopádu o výšce přibližně 2,5 metru. Soustava je celkově vysoká přibližně 5 metrů.


Po 50 metrech potok ústí do Berounky. Vodopády mají velmi málo vody, a tak je vhodné je navštívit pouze po deštích. Rokle potoka je však velmi špatně přístupná.

  • Výška: 3.8, 1.8 a 3 metry
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 19, 9 a 15 m*l/s
  • Celkový sklon: 90°, 60° a 70°
  • Nadmořská výška: 320 m n. m.
  • Geologický podklad: fylitické břidlice
  • Genetický typ: sekundární
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°54'19.706"N, 13°28'25.924"E