Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Roztocké vodopády

Severně od Roztok u Křivoklátu, na levém břehu Berounky jsou dva potoky, které tečou z pod obce Buková. Kolem potoka, který je severněji, vede naučná stezka. Na tomto potoce jsou dva vodopády s metrovou výškou na středním toku a několik kaskád, z nichž nejvýraznější se nachází pár desítek metrů nad ústím potoka do BerounkyMnohem zajímavější je jižnější potok. Menší vodopády a kaskády do dvou metrů výšky se objevují už na jeho horním toku u kóty 350 metrů nad mořem. Výraznější stupeň je až níže v místech, kde už potok teče východním směrem. Tam je dvoustupňový vodopád o výškách 1 a 1,6 metru.


Po mnoha dalších kaskádách se potok dostává posledního úseku, který je dlouhý přibližně 150 metrů. Zde jsou největší vodopády. První vodopád není příliš vysoký (jen 1,8 metru), ale je svislejší než všechny ostatní.


Další kaskádovitý vodopád je vysoký 2,5 metru.


Nedaleko pod ním je poslední, nejvyšší vodopád, vysoký přes 3,5 metru, který je vidět ze silnice 201, který vede podél Berounky.


  • Výška: 2.5 a 3,7 metru
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 25 a 37 m*l/s
  • Celkový sklon:45°, 45°
  • Tok: Bezejmenný potok
  • Nadmořská výška: 280 m n. m.
  • Geologický podklad: starohorní břidlice a prachovce
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°1'45.75"N, 13°51'40.75"E