Vodopády v povodí Berounky a Střely

 

Vodopád Dírka

Vodopád Dírka je nejlépe přístupný z Darovanského dvora. K vodopádu by byl možný snadný přístup z cesty podél Berounky po louce, ovšem místní chatař přístupovou cestu oplotil, a tak je nutné k němu přicházet odshora od červené turistické značky. V místě, kde značka přichází k Díreckému potoku se vydejte lesem podél potoka po jeho proudu, brzy dojdete k horním kaskádám, pod kterými se nachází vodopád Dírka, vysoký 3,1 metru. Vodopád má poměrně stabilní průtok díky vodě čerpané z bývalých dolů u Břas, tato voda obsahuje hodně železa, a tak má potok i vodopád načervenalou barvu.Čtvero ročních období vodopádu Dírky od Jakuba Sojky

  • Výška: 3,1 metru
  • Průtok: 30 l/s
  • Mohutnost: 93 m*l/s
  • Celkový sklon: 80°
  • Tok: Dírecký potok
  • Nadmořská výška: 295 m n. m.
  • Geologický podklad: starohorní bazalt
  • Genetický typ: primární visutý
  • Přesná poloha: na mapách.cz
  • GPS: 49°49'50.86"N; 13°31'36.86"E

Nad vodopádem ještě 1,2 metru vysoký dvouramenný vodopádek


a pod ním stejně vysoká kaskáda.


Na místě, kde červená turistická značka přichází k potoku Dírka, přibírá Dírka zleva (z jihu) drobný potůček. 50 metrů od soutoku s potokem Dírka je na tomto potůčku vodopád vysoký 2,8 metru. Během sucha však zcela vysychá.


O 300 metrů dále proti proudu jsou na potoce Dírka pěkné, celkově dvoumetrové kaskády. Jsou složeny ze 4 stupňů, nejvyšší jsou horní dva. Není však jasné, jestli nejsou umělého původu.


Pod kaskádami přibírá Dírka zleva další potůček. Ten je o něco vodnatější a 200 metrů od ústí je na něm vodopád. Nad i pod vodopádem je ještě několik kaskád. Horní část vodopádu je vysoká 1,7 metru a téměř svislá, spodní část má sklon přibližně 30° a je vysoká zhruba 1,6 metru.